K7 Kjaergaard A/S

Gå til forsiden

Kjærgaard A/S og Ferrum A/S i innovativt samarbejde med Carlsbergdecember 3, 2015

Carlsberg i Fredericia stod over for en udfordring. Deres 20 år gamle depalleteringsanlæg havde udløst mange stop og problemer, at det var tid til at finde en anden og mere holdbar løsning. Det kunne Kjærgaard A/S hjælpe med. Løsningen blev et robotanlæg, der ikke før var set i bryggeribranchen. I dag har Carlsberg et pålideligt og fleksibelt anlæg, der kræver minimal vedligeholdelse.

Erik Borbjerg Pedersen, der er Maintenance Manager hos Carlsberg, var ankermand på projektet,

– Vores depalleteringsmaskine var efterhånden blevet 20 år gammel, og vi havde en del udfordringer med den til sidst. Kasserne drejede for eksempel skævt. Det udløste stop, og funktionaliteten var generelt ikke stabil nok. Den var vi derfor nødt til at udskifte, fortæller Erik Borbjerg Pedersen og fortsætter:

– Hvis vi havde spurgt en af de leverandører, vi normalt bruger, så ville de kun være i stand til at levere traditionelle løsninger. Vi havde brug for en utraditionel løsning med mere fleksibilitet og flere muligheder. Vi ville simpelthen have mere pålidelighed, og derudover var leveringstiden afgørende, for tidsfristen for implementeringen var kort, men vi kunne få det hele opfyldt hos Kjærgaard, lyder det fra Erik Borbjerg Pedersen.

Carlsberg ø4

Han koblede hurtigt nytiltrådte Carsten Kissow på projektet, og han har det daglige ansvar for robotanlægget.

– Det vedligeholdelsesmæssige er minimalt i forhold til den gamle maskine, hvor gummirullerne skulle skiftes ud hver anden eller tredje måned. Meget kunne gå galt med motorerne, hvoraf flere vejede 60-70 kilo og sad i tre meters højde. Jeg var stor fortaler for en robotløsning, og det har vist sig at være den rigtige løsning for os. Rent vedligeholdelsesmæssigt skal vi kun koncentrere os om værktøjsdelen. Ellers smøre vi den engang imellem, forklarer Carsten Kissow.

Driftssikker løsning holder omkostningerne nede

Carlsberg har data på alt i produktionen. Tallene dokumenterer tydeligt, at robotanlægget har været et skridt i den rigtige retning.

– Vi gik videre med planerne om et robotanlæg med en vis risiko i forhold til en traditionel løsning. Det er et spørgsmål om at have tillid til sin leverandør, og det har vi til Kjærgaard. Der var selvfølgelig noget, der skulle rettes til rent indkøringsmæssigt, men vi har oplevet en markant forbedring. Nu har vi heldigvis reduceret stop betydeligt. Det er med til at holde omkostningerne nede, og det er målbart, for vi lægger stor vægt på KPI, forklarer Erik Borbjerg Pedersen.

Nytænkning omkring pallekontrol

Depalleteringsanlæg er erstattet af en mere tidssvarende robotløsning. Den traditionelle pallekontrol-løsning er også sendt på pension til fordel for en robot, som Kjærgaard A/S har leveret til Carlsberg.

– Der er en høj grad af nytænkning omkring vores pallekontrol. den scanner alle paller fra syv forskellige vinkler og derefter sorterer i gode og dårlige paller. Det er meget vigtigt for os, at de gode paller kommer i systemet igen, så vi får det rigtige flow. Den traditionelle måde at kontrollere paller på er mekanisk. Tidligere kunne vi risikere, at der kunne slippe en palle med et knækket bræt igennem systemet. Dette er kritisk, når man har et højlager med plads til 70.000 paller. Nu kan vi selv justere, hvad vi vil acceptere af standard på pallerne. Der er også indbygget vægtkontrol, så vi undgår, at der står våde paller og mugner på højlageret, fortæller Erik Borbjerg Pedersen og fortsætter:

– Vi oplevede meget skepsis fra etablerede leverandører på området, for de mente ikke, at robotløsningen kunne følge med rent kapacitetsmæssigt. Det kan den og derudover er det en meget mere fleksibel løsning. Hvis en traditionel maskine får et teknisk nedbrud, så stopper den. Hvis vi har problemer nu, så kan vi slå en robot fra og alligevel køre videre, fortæller Erik Borbjerg Pedersen.

Pallekontrollen bestod testen

De første fem dage om ugen kører pallekontrollen 24 timer i døgnet, og den er meget pålidelig.

– Vi havde nogle krav til pallekontrollen, og dem har vi fået opfyldt. Den var igennem to tests, da den blev afleveret. Det var en teknisk uvildig person, der sørgede for at teste den. Den anden test på otte timer viste kun to procent egenfejl. Det er bestemt ikke ret meget, så vi kan kun være tilfredse, slutter Carsten Kissow.

Carsten Kissow er meget tilfreds med den nye løsning

Carsten Kissow er meget tilfreds med den nye løsning

    Top