K7 Kjaergaard A/S

Gå til forsiden

En medarbejder-idé har skabt et helt nyt fællesskabmarts 13, 2023

Vores tekniker Martin og vores lærling Andreas fik en god idé. De ville samle lærlingene hos Kjærgaard, så de kunne udvikle og dyrke deres faglige interesse for automatik og samtidig styrke fællesskabet imellem dem. Idéen udviklede sig og blev langt større end først forventet, hvilket K7 Academy i dag er et resultat af. Academy’et er nemlig ikke kun for Kjærgaards lærlinge, men for alle interesserede medarbejdere. Det er et fagligt udviklende fællesskab, der drives af engagerede medarbejdere, der skaber et unikt sammenhold og samarbejde igennem sparring og vidensdeling på tværs af hele K7 Group.

 

Det var en snak mellem Martin og Andreas, der startede det hele. Andreas er i lære som elektriker hos Kjærgaard, mens Martin til daglig er tekniker, hvor han arbejder med projektstyring og programmerer PLC.

De to arbejdede sammen på et projekt, og i en pause faldt snakken på det at være lærling. I en stor virksomhed som Kjærgaard arbejder lærlingene mange forskellige steder, og der kan derfor gå længe imellem, de ser hinanden. Samtidig er Kjærgaard en del af K7 Group, hvor virksomheden SR Pack indgår, der ligeledes har lærlinge. På tværs af de to virksomheder var det også svært at mødes i en travl hverdag. Det ville Andreas gerne ændre på for at styrke fællesskabet blandt ham selv og de mange andre lærlinge på tværs af virksomhederne.

– Jeg syntes, det kunne være rigtig godt at finde noget, som vi lærlinge kunne samles om – og gerne noget fælles som vi alle gik op i og syntes var interessant, lyder det fra Andreas.

Ikke langt fra idé til handling
Martin, der selv har været lærling hos Kjærgaard og som blev udlært styrings- og reguleringselektriker for 2,5 år siden, kender alt til, hvor vigtigt sammenholdet mellem lærlingene er i det daglige. Han kunne derfor godt nikke genkendende til Andreas’ behov for et større sammenhold og ville gerne hjælpe ham med det.

Her ses Martin, ved at undervise et hold i frekvensomformere og AC motorer

Her er Martin ved at undervise et hold i frekvensomformere og AC motorer

Det var her, de fik idéen til det, der i dag hedder K7 Academy. Snakken faldt på, at alle lærlinge er hos K7 Group af samme grund, nemlig deres interesse for automatik. Afsættet for deres ønske om at skabe forhold, hvor lærlingene kunne udvikle deres fællesskab, tog derfor udgangspunkt i dette. De blev enige om at det sammenhold, de ønskede at skabe, skulle være et forum, der både indeholdt sociale og faglige aspekter.

– Det betyder rigtig meget, at man kan have det sjovt sammen, samtidig med man kan få noget fagligt ud af det, lyder det fra Martin.

Det skulle være et Academy, hvor alle lærlingene kunne mødes og snakke om stort og småt ud fra deres fælles interesse. Her skulle de kunne vidensdele og udveksle erfaring og samtidig skabe et stærkt sammenhold. Det at mødes til modulerne ville også give lærlingene mulighed for at snakke om, hvad de indbyrdes går og laver og lærer af hinandens arbejde i de to virksomheder. Noget der kan være svært at nå i en dagligdag, når de arbejder i forskellige virksomheder og hos forskellige kunder.

– Det var vigtigt for os at skabe et forum, hvor lærlingene kunne snakke om det samme – og fortælle hvad de går og laver, fortæller Martin.

Idéen blev præsenteret for ledelsen hos Kjærgaard og SR Pack, der var med på den med det samme. De var glade for, at medarbejderne havde lyst til at udveksle erfaring og dermed udvikle sig på deres faglige felt. Men det var mindst lige så vigtigt, at medarbejderne fik mulighed for at være sociale sammen på tværs af afdelingerne. Det var derfor med god støtte fra Kjærgaard og SR Pack, at arbejdet med idéen om et Academy fortsatte. Og hurtigt gik det fra idé til handling.

K7 Academy blev til
Der blev arrangeret et introduktionsmøde, hvor medarbejderne blev informeret om K7 Academy, og hvor de blev spurgt ind til, hvad de kunne tænke sig i forhold til indholdet. Alle modulerne har nemlig forskellige emner, såsom frekvensomformer og grundlæggende og avanceret PLC, som deltagerne selv er med til at vælge.

Efter teorien er der god tid til at arbejde med de praktiske opgaver

Til hvert modul er der en svend, der laver materialet til undervisningen, og timerne tager først afsæt i svendenes teori, hvorefter de skal lave praktiske opgaver. Her er medarbejderne delt ind i grupper, hvor de skal hjælpe hinanden med den pågældende opgave.

Til modulerne er der også et par ekstra svende med, der kan hjælpe med opgaverne. Det er med til at skabe en god relation imellem lærlingene og svendene. Lærlingene skal nemlig vide, at de kan komme til de erfarne svende og spørger dem om hjælp. Skoleforløbene kan være krævende, og her kan det være rart med en hjælpende hånd, hvis der er noget, der er svært.

– Vores lærlinge skal vide, at det er okay at spørger, hvis der er noget, de har brug for hjælp til. Det er her, de kan bruge de erfarne svende, lyder det fra Martin.

Andreas supplerer.

– Ja, for svendene vil virkelig gerne hjælpe, for de ville selv gerne have haft den hjælp, da de var lærlinge. Og til gengæld kan vi, der er lærlinge nu, så give den nyeste viden videre til svendene, som vi lærer på skolen. Det er med til at skabe en god relation imellem os.

Fællesskabet er det vigtigste
Og netop den gode relation er vigtig. For selvom medarbejderne udvikler sig fagligt ved at blive undervist i forskellige emner og arbejder med praktiske opgaver sammen, så er fællesskabet det vigtigste. Der er derfor én regel, der skal overholdes til modulerne: de skal have det sjovt, mens de lærer. Der er derfor lagt en pause ind, hvor der bliver hygget med kage – og når modulet er færdigt, afsluttes det med pizza.

Medarbejderne sidder i hold, så de kan hjælpe hinanden med opgaverne

Om det var kagen og pizzaen, eller det gode fællesskab, der fik de andre medarbejdere til at spidse ører, står i det uvisse. Men K7 Academy’et er i hvert fald blevet så populært, at det ikke kun er lærlingene, der gerne vil deltage, men også de andre medarbejdere. Det er lærlingene, der har førsteprioritet, men der er nu lavet to hold hver måned; ét hvor lærlingene kan deltage, og ét hvor alle andre medarbejdere kan deltage – så alle har mulighed for at være med.

– Vi hygger os bare rigtig meget, og det skal flere kunne være en del af. Planen er, at vi laver et standardprogram, der kører hvert år, og derudover vil vi lave nogle særlige arrangementer ved siden af. Det kunne for eksempel være et arrangement om robotter. Men det må tiden vise, afslutter Andreas.

Med undtagelse af sommerferien er der planlagt moduler i alle måneder i 2023 – og der er allerede sat kryds i kalenderen hos mange medarbejdere, for der er rift om pladserne.

    Top