K7 Kjaergaard A/S

Gå til forsiden

Video box

ENERGIRENOVERING

ENERGIRENOVERING

Effektiv anvendelse af energi og energibesparelser er vigtige metoder til at reducere energiforbruget. Vi tilbyder at energioptimere din komplette produktionsenhed, som ud over produktionsanlægget også indbefatter bygningen og de tekniske installationer. Med et tværfagligt afsæt i både industrien og bygningsinstallation anlægger vi en helhedsbetragtning, således energiforbruget kan reduceres mest muligt til glæde og gavn for både bundlinjen, mennesker og miljøet.

Vi yder kompetent rådgivning om energieffektivisering, foretager nødvendige energirenoveringer og implementerer vores systemer til intelligent styring af energiforbruget med udgangspunkt i din virksomheds behov og tidshorisont.

Ved at investere i energioptimerende løsninger som f.eks. behovsstyret regulering af installationer i din produktion og i dine bygninger er der ofte store økonomiske besparelser at hente i forhold til virksomhedens driftsomkostninger – også langt ud i fremtiden, når investeringen er tilbagebetalt.

Klik her for at se mere om Kjærgaard

Klik her for at læse om energioptimering

  For yderligere info:

  Persons Division image

  Niels Abildgaard
  Serviceleder Service
  Tlf: 7565 0000

  Top