K7 Kjaergaard A/S

Gå til forsiden

ENERGIRENOVERING

Effektiv anvendelse af energi og energibesparelser er vigtige metoder til at reducere energiforbruget. Vi tilbyder at energioptimere din komplette produktionsenhed, som ud over produktionsanlægget også indbefatter bygningen og de tekniske installationer. Med et tværfagligt afsæt i både industrien og bygningsinstallation anlægger vi en helhedsbetragtning, således energiforbruget kan reduceres mest muligt til glæde og gavn for både bundlinjen, mennesker og miljøet.

Vi yder kompetent rådgivning om energieffektivisering, foretager nødvendige energirenoveringer og implementerer vores systemer til intelligent styring af energiforbruget med udgangspunkt i din virksomheds behov og tidshorisont.

Ved at investere i energioptimerende løsninger som f.eks. behovsstyret regulering af installationer i din produktion og i dine bygninger er der ofte store økonomiske besparelser at hente i forhold til virksomhedens driftsomkostninger – også langt ud i fremtiden, når investeringen er tilbagebetalt.

    For yderligere info:

    Niels Abildgaard
    Serviceleder Service
    Tlf: 7565 0000

    Top